วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

18:08

คนเกิดปีระกา ชายหญิงใดเกิดปีระกา เป็นธาตุเหล็ก ชันษาเป็นผีเสื้อผู้ชาย มิ่งขวัญสถิตอยู่ต้นฝ้ายเทศหรือต้นยาง เป็นคนมักพูดจาตลกเกี่ยวกับทางเพศ เป็นที่น่าพอใจกับเพศตรงข้าม มักมีคารมคมคาย รู้เท่าทันเหลี่ยมคน

เป็นคนมั่นอยู่ในศีลธรรม ชอบเรียนวิชาสารพัด แต่ไม่ถึงกับเก่งหรือขนาดชำนาญ มักมากในเรื่องของความรัก มั่วสุมกับเพศตรงข้าม มักมีไฝหรือปานในที่ลับ มีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของเพศตรงข้าม ถ้าเป็นชาย มักอาภัพในหน้าที่การงานและความรัก มีคู่ครองหลายคน หากเป็นหญิงมีความมักใหญ่ใฝ่สูง จะมีสามีที่มีตำแหน่งการงานที่ดี มีฝีมือในเชิงศิลปะ ทำอะไรได้ทุกอย่าง แต่เอาดีไม่ค่อยได้ ทำการสิ่งใดมักหนักไปในทางศิลปะ มักไปได้ดีในถิ่นอื่น

คนเกิดปีนี้ชอบเดินทางไกล อยู่ที่ไหนไม่ได้นาน ลับพเนจรไปตามที่ตนเองชอบ นิสัยไม่ค่อยดีนะ ถ้าติดการพนันจะถอนตัวยาก ถ้าเกิดในเวลากลางวันไม่ค่อยดี จะอาภัพ ลำบากในการหาเลี้ยงชีพ หากเกิดเวลากลางคืน จะมีความสุข มีทรัพย์สินเงินทองบริวารมาก

คนเกิดปีนี้เมื่อไปอยู่แห่งใด ควรรดน้ำพรวนดิน หรือปลูกต้นยางทางทิศเหนือหรือใต้ของบ้าน จึงจะเป็นโชคลาภและศิริมงคลกับตนเอง