วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

18:30


1.นำกระดาษที่เขียนจดหมายไว้มา



2.พับกระดาษโดยวางกระดาษเป็นเเนวนอน เเล้วพับเอาปลายของทั้งสองด้านมาชนกันเหมือนพับจรวด



3.พับส่วนด้านล้างขึ้นมาชนกับขอบของที่เราพับไว้



4.นำปีกกระดาษทั้งสองข้างมาชนกันตรงหลางของจดหมาย



5.พับส่วนหัวของจดหมายลงมา



6.ติดเทปไว้เพื่อปิดให้มันสนิทเเละดูสวยยิ่งขึ้น



นำไปตกเเต่งบ้านหรือมอบให้คนอื่นได้เลย

บทความ : DIY Knight