วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

15:49น็อตและโบลต์คือตัวยึดชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยสลักเกลียวและน็อตที่สัมพันธ์กัน ซึ่งใช้เพื่อยึดวัตถุสองชิ้นหรือมากกว่าเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา สลักเกลียวสอดผ่านรูในวัตถุที่ต่อเข้าด้วยกัน และขันน็อตเข้าที่ปลายสลัก ทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่แข็งแรงและปลอดภัย น็อตและสลักเกลียวมักใช้ในการก่อสร้าง ยานยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ


ประเภทของน็อตและโบลต์

มีน็อตและสลักเกลียวหลายประเภท แต่ละประเภทออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ต่อไปนี้เป็นประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด:1. สลักเกลียวและน็อตหกเหลี่ยม: เป็นน็อตและสลักเกลียวประเภทที่พบมากที่สุด โดยมีหัวหกเหลี่ยมและน็อตที่เข้าชุดกัน2. โบลต์และน็อตแคร่: โบลต์ประเภทนี้มีหัวกลมและคอเหลี่ยมที่ป้องกันไม่ให้หมุนเมื่อขันแน่น3. สลักเกลียวและน็อตยึดน็อต: สลักเกลียวประเภทนี้มีปลายแหลมและใช้สำหรับงานหนัก4. อายโบลท์และน๊อต: โบลต์ชนิดนี้มีหัวเป็นวงสำหรับคล้องสายเคเบิ้ลหรือโซ่5. ปีกโบลต์และน็อต: โบลต์ชนิดนี้มีปีก 2 ข้าง ใช้มือขันหรือคลายได้6. สลักตัว T และน็อต: สลักเกลียวประเภทนี้มีหัวรูปตัว T ที่พอดีกับช่อง T และมักใช้กับเครื่องมือกล


นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของน็อตและสลักเกลียวหลายประเภทที่มีจำหน่าย ซึ่งแต่ละประเภทมีการออกแบบและการใช้งานที่แตกต่างกันไป

0 ความคิดเห็น: