วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

16:12


เครื่องผลิตก๊าซจากไม้แบบโฮมเมดเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไม้หรือมวลชีวภาพอื่นๆ ให้เป็นก๊าซที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ก๊าซที่ผลิตโดยเครื่องผลิตก๊าซจากไม้สามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ได้

ในการสร้างเครื่องผลิตก๊าซจากไม้แบบโฮมเมด คุณจะต้องใช้วัสดุและเครื่องมือพื้นฐานบางอย่าง ซึ่งรวมถึงภาชนะโลหะ ท่อ พัดลม และวัสดุฉนวนบางชนิด ภาชนะควรมีขนาดใหญ่พอที่จะบรรจุไม้หรือมวลชีวภาพที่คุณจะใช้เป็นเชื้อเพลิง

ขั้นตอนแรกในการสร้างเครื่องผลิตก๊าซจากไม้คือการตัดรูที่ด้านบนของภาชนะ ซึ่งจะใช้ในการบรรจุไม้หรือชีวมวลลงในเครื่องผลิตแก๊ส ถัดไปคุณจะต้องเจาะรูที่ด้านข้างของภาชนะสำหรับท่อ

ท่อจะถูกใช้เพื่อดึงก๊าซออกจากภาชนะบรรจุและเข้าสู่อุปกรณ์ของคุณ คุณจะต้องติดตั้งพัดลมเพื่อเป่าลมเข้าไปในภาชนะและช่วยให้ไม้หรือชีวมวลเผาไหม้ได้

สุดท้าย คุณจะต้องหุ้มฉนวนภาชนะเพื่อช่วยเก็บความร้อนไว้ภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องผลิตก๊าซ คุณสามารถใช้วัสดุต่างๆ เพื่อเป็นฉนวน รวมถึงเส้นใยเซรามิก เวอร์มิคูไลต์ หรือเพอร์ไลต์เมื่อคุณสร้างเครื่องผลิตก๊าซจากไม้แบบโฮมเมดแล้ว คุณสามารถเริ่มใช้เครื่องผลิตก๊าซสำหรับอุปกรณ์ของคุณได้ ในการทำเช่นนี้ เพียงใส่ไม้หรือชีวมวลลงในคอนเทนเนอร์ เปิดพัดลม และจุดไฟเชื้อเพลิง ก๊าซที่ผลิตโดยเครื่องผลิตก๊าซสามารถต่อท่อเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณและใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงได้
Next
This is the most recent post.
บทความที่เก่ากว่า

0 ความคิดเห็น: